Title New automatic weather station at S. Siedlecki Polish polar station; Hornsund, Svalbard [Nowa automatyczna stacja meteorologiczna w polskiej stacji polarnej im. Stanislawa Siedleckiego (Hornsund, Svalbard)]
Author Sikora, S.; Puczko, D.; Soroka, j.; Glowacki, P.
Author Affil Sikora, S., Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki, Warsaw, Poland. Other: Uniwersytet Wroclawski, Poland
Source Problemy Klimatologii Polarnej, Vol.20, p.183-185, . Publisher: Wyzsza Szkola Morska, Wydzial Nawigacyjny, Katedra Meteorologii i Oceanologii Nautycznej; Komitet Badan Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Meteorologii i Klimatologii, Gdynia, Poland. ISSN: 1234- 0715
Publication Date 2010
Notes In Polish with English summary GeoRef Acc. No: 309467
Index Terms cold weather construction; design; meteorology; Spitsbergen--Hornsund; Arctic region; Hornsund; Spitsbergen; Spitsbergen Island; Stanislawa Siedlecki Station; Svalbard
Publication Type journal article
Record ID 65006468