Title Discharge characteristic of glacial river during summer time; case of Waldemar River, Svalbard [Charakterystyka przeplywu wody w rzece lodowcowej w sezonie letnim na przykladzie rzeki waldemara, Svalbard]
Author Sobota, I.; Cmielewski, M.; Nowak, M.
Author Affil Sobota, I., Instytut Geografii UMK, Zaklad Kriologii i Badan Polarnych, Torun, Poland
Source Problemy Klimatologii Polarnej, Vol.20, p.161-170, . Publisher: Wyzsza Szkola Morska, Wydzial Nawigacyjny, Katedra Meteorologii i Oceanologii Nautycznej; Komitet Badan Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Meteorologii i Klimatologii, Gdynia, Poland. ISSN: 1234- 0715
Publication Date 2010
Notes In Polish with English summary. 23 refs. GeoRef Acc. No: 309469
Index Terms glacial geology; glaciers; glacial hydrology; hydrology; melting; meltwater; watersheds; Spitsbergen--Spitsbergen Island; Arctic region; discharge; Kaffioyra; seasonal variations; Spitsbergen; Spitsbergen Island; Svalbard; Waldemar River
Publication Type journal article
Record ID 65006466