Title Glaciological investigations of modern changes of Irene Glacier, Svalbard [Badania glacjologiczne wspolczesnych zmian lodowca ireny, Svalbard]
Author Sobota, I.
Author Affil Sobota, I., Instytut Goegrafii UMK, Zaklad Kriologii i Badan Polarnych, Torun, Poland
Source Problemy Klimatologii Polarnej, Vol.20, p.143-159, . Publisher: Wyzsza Szkola Morska, Wydzial Nawigacyjny, Katedra Meteorologii i Oceanologii Nautycznej; Komitet Badan Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Meteorologii i Klimatologii, Gdynia, Poland. ISSN: 1234- 0715
Publication Date 2010
Notes In Polish with English summary. 27 refs. GeoRef Acc. No: 309470
Index Terms ablation; glacial geology; glaciers; glacier ablation; ice; ice cover; glacier flow; mass balance; melting; meltwater; snow; snow cover; temperature; Spitsbergen-- Spitsbergen Island; Arctic region; ice movement; Irene Glacier; seasonal variations; Spitsbergen; Spitsbergen Island; Svalbard
Publication Type journal article
Record ID 65006465