Title Changes in some features of climate in Canadian Arctic during the last 25-year of the 20th century and the first years of the 21st century [Zmiany niekytorych cech klimatu w arktyce kanady jskiej w ostatnim cwiercwieczu XX I na poczatku XXI wieku]
Author Zblewski, S.; Marsz, A.A.
Author Affil Zblewski, S., Akademia Morska, Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej WN, Gdynia, Poland
Source Problemy Klimatologii Polarnej, Vol.20, p.45-62, . Publisher: Wyzsza Szkola Morska, Wydzial Nawigacyjny, Katedra Meteorologii i Oceanologii Nautycznej; Komitet Badan Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Komisja Meteorologii i Klimatologii, Gdynia, Poland. ISSN: 1234- 0715
Publication Date 2010
Notes In Polish with English summary. 15 refs. GeoRef Acc. No: 309476
Index Terms atmospheric circulation; atmospheric pressure; climatic change; global change; global warming; ice; Arctic region; Baffin Bay; Arctic Ocean--Beaufort Sea; Canada-- Atlantic Ocean--Hudson Bay; Pacific Ocean-- North Pacific; Canada--Northwest Territories; Canada--Nunavut; Arctic Ocean; Atlantic Ocean; atmosphere; Beaufort Sea; Canada; climate change; Hudson Bay; North Atlantic; North Atlantic Oscillation; North Pacific; Northwest Territories; Nunavut; Pacific Ocean; sea ice; Western Canada
Publication Type journal article
Record ID 65006459