Title Practical application of jet model of hail-bearing clouds for hail prediction [Primenenie struinoi modeli gradovogo oblaka v operativnoi praktike gradozashchity]
Author Zhakamikhov, K.M.; Zhekamukhov, M.K.; Inyukhin, V.S.
Author Affil Zhakamikhov, K.M., Vysokogornyy Geofizicheskii Institut, Nalchik, Russian Federation. Other: Kabardino-Balkarskii Gosudarstvennyy Universtet, Russian Federation
Source Meteorologiia i Gidrologiia, 2010(8), p.41-48, . Publisher: Gidrometeoizdat, Moskovskoe Otdelenie, Moscow, Russian Federation. ISSN: 0130-2906
Publication Date 2010
Notes In Russian. 13 refs. GeoRef Acc. No: 310349
Index Terms precipitation (meteorology); clouds (meteorology); convection; hail; ice; mathematical models; meteorology; forecasting; stratification; applications; atmosphere; atmospheric precipitation; clouds; numerical models; prediction
Publication Type journal article
Record ID 65007222